PRZYKŁADY: Cornell College

Iowa, USA “One Course at a Time” ist das Grundprinzip des Cornell College in Iowa. Damit sich die Studenten gründlich mit einem Thema auseinandersetzen können, finden nicht verschiedene Kurse über den Tag verteilt statt, sondern ein Kurs läuft 3 ½ Wochen, danach...

PRZYKŁADY: Folkehøjskole

  Dania Duńskie uniwersytety ludowe różnią się od tego typu instytucji w innych krajach. Pojmowane są jako otwarte placówki edukacyjne, w których mogą się kształcić i rozwijać ludzie w każdym wieku. Studenci przez pewien czas (od dwóch do czterech miesięcy)...

CASE: Paths to Math

  Pikkala, Finnland Większość uczniów nie lubi matematyki. Twórcy Paths to Math (drogi do matmy) opracowali metodę, która ma pomóc uczniom w szybkim opanowaniu tego przedmiotu. Metoda jest skierowana do uczniów poczynając od klasy siódmej i bazuje na praktycznych...

PRZYKŁADY: Mobile School

  Leuven, Belgia Skoro dzieci nie mogą przyjść do szkoły, szkoła przyjdzie do nich – to idea Mobile School, szkoły mobilnej, skierowanej do dzieci ulicy w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Europie, które nie mają możliwości chodzenia do szkoły. Do dzieci...

PRZYKŁADY: Big Picture Learning

  San Diego MET, Stany Zjednoczone (m. in.) Szkoła powinna przygotowywać do życia – ta myśl przyświeca Big Picture Learning (uczenie całościowe), systemowi edukacyjnemu dla szkół średnich. Podstawą nauki są tu praktyki – mają one dopomóc uczniom w rozpoznaniu...