This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

San Diego MET, Stany Zjednoczone (m. in.)

Szkoła powinna przygotowywać do życia – ta myśl przyświeca Big Picture Learning (uczenie całościowe), systemowi edukacyjnemu dla szkół średnich. Podstawą nauki są tu praktyki – mają one dopomóc uczniom w rozpoznaniu własnych mocnych stron oraz zainteresowań, tak aby mogli dokonać wyboru właściwego zawodu. Dodatkowym narzędziem są komputerowe testy przydatności zawodowej. Przez cały okres nauki uczniów wspomagają doradcy zawodowi.

Na praktykach młodzi ludzie spędzają przynajmniej dwa dni w tygodniu; swoje doświadczenia omawiają potem i dyskutują w szkole, a także pogłębiają wiedzę w danej dziedzinie. Uczniowie muszą także wykazać, że z zaangażowaniem dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów – prowadzą dzienniki nauki oraz zapiski biograficzne. Poszukują tematów związanych z praktykami i przedstawiają je innym uczniom.

 

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

DUALE BILDUNG 3.0

SELBSTORIENTIERTES LERNEN

LERNEN IM LEBEN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.