This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Alfter, Niemcy

Bildungsagenten – popularyzatorzy edukacji globalnej, to inicjatywa stowarzyszenia Verein Ideen³, zrzeszająca około stu młodych ludzi, którzy po ukończeniu edukacji szkolnej przepracowali rok jako wolontariusze w krajach rozwijających się, a obecnie prowadzą zajęcia w szkołach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami. Udostępniają również uczniom materiały on-line. W okresie swojego wolontariatu młodzi ludzie poznawali inne kultury, mogli naocznie przekonać się, czym są globalne problemy naszego świata, toteż tematyka zajęć skupia się wokół zagadnień takich jak globalizacja, ochrona przyrody, polityka rozwojowa, handel światowy, prawa człowieka, wyżywienie ludzkości. Jednym z tematów jest także samodzielne uczenie się przez całe życie. W swojej ofercie młodzi edukatorzy zawsze kierują się zasadą harmonii między głową (wiedza), sercem (doświadczenie) i ręką (działanie).

Na platformie on-line Bildungsagenten oferują różnorodne materiały i gotowe formaty warsztatów („walizka edukacyjna”), obejmujące pięć bloków tematycznych. Pod względem metodycznym treści mogą być dostosowane do różnych poziomów nauczania. Szkoły mogą zarówno zapraszać działaczy oświatowych do prowadzenia zajęć na miejscu, jak również wykorzystywać proponowaną ofertę metod i materiałów do własnych projektów.

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

CHANGE MAKING

VOM ONLINE-WISSEN ZUM ONLINE-LERNEN

VOM ONLINE-WISSEN ZUM ONLINE-LERNEN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.