This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

MIT, Cambridge, Stany Zjednoczone

Fab Labs to otwarte warsztaty edukacyjne, oferujące wszystkim zainteresowanym dostęp do nowoczesnych technologii produkcyjnych. Jeśli ktoś chce coś zaprojektować albo wyprodukować, zyska tu nie tylko wiedzę, ale i dostęp do narzędzi High-Tech – takich jak drukarki 3D, wycinarki laserowe albo oprogramowanie CAD – jak również do wszystkich możliwych rodzajów narzędzi ręcznych.

Takie otwarte warsztaty są potrzebne zwłaszcza tam, gdzie z jakichkolwiek przyczyn – ekonomicznych, socjalnych, ze względu na różnice regionalne – dostęp do nowych technologii jest utrudniony. Przydatne są zwłaszcza w krajach rozwijających się (wspieranie rozwoju regionalnego). Jednakże idea ta sprawdza się również w krajach rozwiniętych, bowiem oprócz szkół potrzebne są miejsca, gdzie uczący się mieliby możliwość stosowania wiedzy w praktyce. Fab Labs mogą się stać ośrodkami innowacji, w których opracowuje się rozwiązania techniczne dla problemów globalnych.

Osoby pragnące samodzielnie prowadzić warsztat Fab Lab mogą się szkolić w Fab Academy. Dodatkowo ośrodek centralny w Cambridge wspiera zakładanie filii lokalnych – muszą one jednak spełniać określone warunki, jak np. dostęp otwarty dla wszystkich, właściwe techniczne wyposażenie podstawowe, uczestnictwo w sieci międzynarodowej. Fab Labs powstają obecnie na całym świecie i tworzą międzynarodową sieć współpracy.

 

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

SELBSTORIENTIERTES LERNEN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.