This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Dania

Duńskie uniwersytety ludowe różnią się od tego typu instytucji w innych krajach. Pojmowane są jako otwarte placówki edukacyjne, w których mogą się kształcić i rozwijać ludzie w każdym wieku. Studenci przez pewien czas (od dwóch do czterech miesięcy) mieszkają razem na campusie. Mają wolną rękę w wyborze tematyki i przedmiotu dalszej nauki – języki, sztuka, sport, prawa człowieka i inne.

System uniwersytetów ludowych według duńskiego wzorca działa we wszystkich krajach skandynawskich. Większość słuchaczy to osoby w wieku od osiemnastu do dwudziestu czterech lat, jednak są i starsi, gdyż szkoły te są ośrodkami kształcenia ustawicznego. Odmiennie niż w przypadku innych placówek edukacyjnych chodzi tu nie tyle o przygotowanie do konkretnego zawodu, ile o pogłębienie wykształcenia ogólnego i o dalszy rozwój. Czas na campusie ma pomóc w lepszym poznaniu samego siebie, w znalezieniu swojego miejsca w życiu i w społeczności. Chociaż nauka odbywa się według jasno określonego planu, relacje między nauczycielami i studentami są swobodne, studenci mają szerokie prawo współdecydowania. Więzy wzmacnia życie razem na campusie, którego częścią jest także wspólne świętowanie.

Nauka w duńskich uniwersytetach ludowych w dużej części finansowana jest ze środków publicznych, wkład studiujących wynosi około 170 EURO miesięcznie

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

GEMEINSCHAFT ALS LERNERLEBNIS

FREIRÄUME

LERNEN ZU SEIN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.