This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Leuven, Belgia

Skoro dzieci nie mogą przyjść do szkoły, szkoła przyjdzie do nich – to idea Mobile School, szkoły mobilnej, skierowanej do dzieci ulicy w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Europie, które nie mają możliwości chodzenia do szkoły. Do dzieci przyjeżdżają streetworkerzy wyposażeni w specjalnie skonstruowany niewielki wózek, który po rozłożeniu tworzy kilka tablic służących do różnego gier dydaktycznych. Obecnie w dwudziestu jeden krajach pracuje trzydzieści sześć mobilnych szkół. Gry dydaktyczne, których jest już trzysta, poza podstawami czytania i rachowania prezentują także tematy takie jak prawa dziecka, zdrowie, kreatywność, umiejętności życiowe. Belgijska organizacja udostępnia materiały dydaktyczne oraz szkoli streetworkerów do pracy w szkołach mobilnych.

Mobile School dostosowuje się do wymagań, jakie wiążą się ze specyficznym środowiskiem dzieci żyjących na ulicy i odwołuje się do ich atutów – dzieci traktuje się jako ekspertów w sztuce przetrwania, edukacja wzmacnia te kompetencje, które są przydatne do życia w ich środowisku. Także model finansowania za pośrednictwem innej organizacji – streetwiZe (http://www.streetwize.be) opracowano z uwzględnieniem opinii i pomysłów dzieci. Umiejętności dzieci umożliwiające przetrwanie zostały przeanalizowane i ujęte w model:   pozytywne nastawienie + elastyczność & adaptacja + proaktywna kreatywność + równowaga między kooperacją i konkurencją = mądrość ulicy. W oparciu o ten model oferuje się szkolenia dla przedsiębiorstw, które częściowo odbywają się przy współudziale dzieci. Zyski streetwiZe wracają do szkół mobilnych, tak że projekt niemal całkowicie finansuje się sam.

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

CHANGE MAKING

BILDUNG FÜR ALLE

GAMIFICATION

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.