This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Szkoła całkowicie oparta na mechanizmach gier – wykorzystująca gry w procesie edukacyjnym i skonstruowana jak gra? Taka szkoła istnieje rzeczywiście, mianowicie w Nowym Jorku. Państwowa szkoła Quest to Learn (Q2L) realizuje model uczenia przez zabawę. Uczennice i uczniowie placówki, która ściśle współdziała z Institute of Play, codziennie pracują razem nad rozwiązywaniem złożonych zadań podanych w postaci gier. Ucząc się przy tym przewidzianego przez program materiału, wykorzystują różne i stale zmieniające się formaty oraz rozwijają kreatywność, sami projektując gry.

Istotą nauki jest ciągłe stawianie uczniów przed nowymi zadaniami i problemami, nad czym pracują nauczyciele, specjaliści od komunikacji i projektanci gier. Strukturę nauki wyznaczają trzy podstawy: uczenie się razem i od siebie przy wykorzystaniu nowych technologii; zmieniająca się rola nauczających: nauczyciel pośrednikiem między szkołą a światem zewnętrznym; uczniowie (gracze), przechodząc na kolejne poziomy gry, otrzymują informację zwrotną o niedostatkach swojej wiedzy. Konsekwentnie szkoła rezygnuje również z ocen na koniec nauki – oceny postępów ucznia zawarte są w samych grach.

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

GAMIFICATION

SELBSTORIENTIERTES LERNEN

BIG DATA FÜR BILDUNG

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.