This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Järna, Szwecja

Prowadzący Youth Initiative Program (YIP) nazywają swoją koncepcję „nowym rodzajem kształcenia” dla ludzi między osiemnastym a   dwudziestym ósmym rokiem życia. Program obejmuje rok nauki w pełnym wymiarze godzin. Młodzi ludzie uczą się podejmować inicjatywę i realizować wspólne cele, a przy tym poznają lepiej samych siebie. Autorzy programu, dla których inspiracją jest myśl antropozoficzna, uważają, że połączenie działania we wspólnocie z indywidualnym rozwojem stwarza warunki dla urzeczywistnienia różnych idei.

Dlatego uczestnicy programu przez rok mieszkają razem, pod opieką mentorów. Każdy tydzień opatrzony jest innym hasłem tematycznym (na przykład: „Zmieniać świat przez zabawę” albo: „Od teorii złożoności do rewolucji w żywieniu”), tematy opracowuje się na warsztatach. Jeden miesiąc przeznaczony jest na praktyki za granicą – w organizacji ekologicznej albo społecznej wspierającej zrównoważony rozwój. Ponadto uczestnicy urządzają doroczne „Forum Inicjatyw” – konferencję dla wizjonerów. Poza przygotowaniami do praktyk i forum oraz warsztatami uczestniczący w programie realizują indywidualne projekty, nabierając praktyki jako przedsiębiorcy społeczni. Ostatecznym celem szkolenia nie jest jednak przedstawienie i skuteczne przeprowadzenie projektu. W programie chodzi bardziej o to, by towarzyszyć jego uczestnikom w rozwoju na odpowiedzialnych i świadomych siebie ludzi.

 

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

GEMEINSCHAFT ALS LERNERLEBNIS

FREIRÄUME

LERNEN ZU SEIN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.