This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Wiedeń, Austria

Słowo Walz to termin historyczny oznaczający wędrówkę czeladnika: zgodnie z tradycją czeladnik, aby móc zostać mistrzem, przez kilka lat musiał pracować na obczyźnie. Szkoła W@alz-Schule jest prywatną placówką oświatowa, która odwołuje się do tej tradycji. Program obejmuje klasy od dziewiątej do trzynastej i kończy się maturą.

Po trzymiesięcznym okresie zajęć praktycznych (praca w lesie, w zakładach rzemieślniczych, na roli itp.) – tzw. time out – zaczynają się „normalne” zajęcia szkolne, jednak przez cały czas uzupełniane o zajęcia pozaszkolne, różne projekty, a także pobyty za granicą, np. w Anglii, Irlandii czy Afryce Południowej. Celem tych projektów jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, kształcenie postawy otwartości, pomoc w określeniu własnej drogi życiowej. Dużą wagę przykłada się do szkolnych zajęć teatralnych i plastycznych. Placówka stawia sobie za cel zniesienie sztucznej granicy między szkołą a społeczeństwem i wspomaganie rozwoju osobistego uczniów poprzez doświadczenia praktyczne.

 

 

Na przykład, nawet w tych trendów:

 

LERNEN IM LEBEN

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.