This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

 

Change Making

Ludzkość stoi przed wielkimi globalnym wyzwaniami. Zmiany klimatyczne, wojny, kryzysy gospodarcze, bieda i niedostateczna opieka zdrowotna w wielu rejonach świata – wymagają nowych rozwiązań i coraz wyraźniej widać, że poszukiwanie tych rozwiązań nie może być pozostawione tylko instytucjom państwowym. Do rzeczywistych zmian może doprowadzić jedynie zaangażowanie wielu ludzi i współdziałanie najróżniejszych rozwiązań. Wypuszczamy nasze dzieci w świat, w którym jest wiele do zrobienia i do zmienienia, dlatego do najważniejszych kompetencji zaliczają się dzisiaj kreatywność, odwaga oraz poczcie odpowiedzialności. Aby znajdować nowe rozwiązania problemów i wyzwań stojących przed nami, nie wystarczy już tylko inteligencja i określone umiejętności naukowe czy też fachowe. Niezbędne są także odpowiednie nastawienie i właściwa postawa.

Istotna jest zwłaszcza wiara we własną sprawczość. Wprawdzie pojedynczy człowiek nie zbawi świata, a nasze własne działania zdają się być przysłowiową kroplą w morzu potrzeb, jednak wielu ludzi, którzy w różnych miejscach rozwiązują problemy choćby w małej skali, razem dokonuje rzeczy wymiernych. Postawa wewnętrzna, którą należy przekazywać i którą należy sobie przyswoić, to przekonanie, że JA rzeczywiście mogę coś zmienić, że moje działania się liczą, że są ważne. Ta myśl staje się coraz ważniejsza także w systemie oświaty. Pod hasłem Change making, dokonywanie zmian, pracuje coraz więcej instytucji oświatowych. Przy wykorzystaniu różnych metod i formatów uczący się analizują realne problemy w gospodarce i nauce, proponują drobne rozwiązania, które następnie realizują w praktyce.

Na przykład w Indiach działa szkoła, w której dużo uwagi poświęca się   problemom wyżywienia ludzkości i ochrony środowiska; w Niemczech pewien uczeń zapoczątkował akcję, dzięki której posadzono już na całym świecie miliardy drzew, a nauka na niektórych uniwersytetach polega w znacznej mierze na współpracy studentów przy realizacji projektów nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych albo ekologicznych.

 

 

 

Poczucie skuteczności wzmacnia motywację i zaufanie do siebie

Poza konkretnymi rozwiązaniami, które się dzięki temu uzyskuje, taka metoda uczenia się zazwyczaj silnie wzmacnia motywację uczniów i studentów – dostrzegają oni, że sami mogą rzeczywiście przyczynić się do zmian i że potrzebują do tego określonej wiedzy. Wielkie, nierozwiązane problemy motywują również do tego, by zajmować się różnymi dyscyplinami: jeśli chcę, na przykład, rozumieć i rozwiązywać problemy ekologiczne, potrzebuję do tego wiedzy z geografii, gospodarki, historii, biologii, fizyki, matematyki, techniki i wielu innych umiejętności. Ponadto uczę się, że wielkich problemów ludzkości nie da się rozwiązywać w pojedynkę, co automatycznie prowadzi do zrozumienia, jak znaczącą rolę odgrywają kompetencje społeczne – współpraca z innymi.

Uświadamianie dzieciom, że mogą zmieniać nasze społeczeństwo, że mogą znajdować rozwiązania problemów środowiska i sprawiedliwości społecznej, jest być może najważniejszym zadaniem współczesnej edukacji. Albowiem nauka odczuwana jako mająca sens, daje zadowolenie, wzmacnia motywację i poczucie własnej wartości. Ponadto dzieci i młodzież często podchodzą do problemów o wiele bardziej konkretnie niż dorośli i znajdują pewne rozwiązania, które dla dorosłych są niedostępne – być może dlatego, że niekiedy wydają się zbyt proste.

 

 

Cases:

 

Cases:

 

Die aktive Mitgestaltung unserer Welt ist Lernziel sowie Weg von erfolgreichem, sinnerfülltem Lernen.

WEITERE TRENDS:

 

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.