This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

Edukacja dla wszystkich

Każde dziecko powinno chodzić do szkoły. I każdy, kto chce oraz ma odpowiednie wyniki w nauce, powinien móc studiować. Tak powinno być na całym świecie. To tylko piękna myśl w sferze ideałów? Zapewne, jeśli urzeczywistnienie tych celów powierzymy   jedynie rządzącym. Ale jak by to było, gdyby spróbować zbliżyć się do tego ideału drogą licznych małych inicjatyw, podejmowanych na całym świecie? Może wtedy udałoby się urzeczywistnić myśl o powszechnym wykształceniu – oświacie dla wszystkich.

Ludzie nie mają dostępu do nauki z wielu powodów. Dla jednych najbliższa szkoła jest za daleko, innych nie stać na opłacenie nauki; przyczyną może być też niedostatek szkół i placówek oświatowych. Niektórzy teoretycznie mają wprawdzie możliwość chodzenia do szkoły, ale z różnych powodów tego nie robią.

Obecnie dysponujemy narzędziem, które może zwiększyć dostępność edukacji: to Internet. Każdy, kto ma dostęp o Internetu, może się uczyć. Ta możliwość jest już często wykorzystywana w kształceniu dorosłych, w przypadku dzieci – jak dotąd w mniejszym stopniu. Wiele szkół wyższych oferuje bezpłatną naukę w ramach masowych otwartych kursów on-line, niekiedy są to nawet kompletne programy studiów. Wprawdzie egzaminy i certyfikaty na koniec kursu albo przerobionego programu zwykle są odpłatne, jednak istnieje możliwość dofinansowania w postaci stypendiów.

 

Konkretne rozwiązania zamiast mnogości teorii

Jednakże większość ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do sieci internetowej. I często chodzi przede wszystkim o to, aby nauczyć ich tego, co umożliwi samodzielne życie. W tym zakresie podejmowane są liczne działania. W przypadku dzieci, które żyją w trudno dostępnych miejscach, w dzielnicach czerwonych latarni czy wręcz na ulicy, hasłem jest: skoro dzieci nie mogą przyjść do szkoły, szkoła przyjdzie do nich. Przypłynie łodzią, przyjedzie czterokołowym wózkiem; zjawi się w obozach dla uchodźców w formie akcji czytania. Nauka obejmuje wtedy nie zawsze tradycyjne przedmioty, celem jest nauczenie dzieci umiejętności, których potrzebują w swoim konkretnym środowisku do lepszego życia albo po prostu do przeżycia. Przedmioty takie jak uprawa warzyw albo szycie mogą być ważniejsze niż historia Europy, a prawa kobiet – ważniejsze niż fizyka. I niekoniecznie celem musi być otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły.

Oświata dla wszystkich oznacza zatem konieczność dostosowania się do miejscowych warunków, odpowiedzi na takie pytania, jak: na co jest zapotrzebowanie w regionie? Jak wygląda infrastruktura? Jakie problemy należy rozwiązać przede wszystkim? Jakie umiejętności (kompetencje) są najbardziej potrzebne uczącym się? I wreszcie: w jaki sposób oświata i edukacja mogą się przyczynić do rozwoju dobrze funkcjonującego społeczeństwa (społeczności)?

Powszechna edukacja to niekoniecznie kształcenie wszystkich według tych samych programów i założeń; może ona także oznaczać tworzenie prostych rozwiązań dostosowanych do lokalnych potrzeb i służących miejscowym społecznościom.

 

Cases:

 

Cases:

 

Es sind nicht die Menschen, die sich an die Bildung anpassen muss, sondern die Bildung an die Menschen und ihre Begebenheiten.

WEITERE TRENDS:

 

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.