This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

Edukacja dualna 3.0

Najpierw się kształcę – potem zaczynam pracę zawodową. Najpierw przyswajam sobie jak najwięcej wiedzy – potem stosuję tę wiedzę w praktyce. Tą zasadą kieruje się tradycyjny system edukacji. Jednak czy taka kolejność ma sens?   Zwłaszcza w naszych czasach, kiedy to wiedza jest i tak stale dostępna, a problemem jest raczej to, kiedy i jak jej użyć? W czasach, kiedy wiedza poszerza się tak szybko, że warunkiem sukcesu (nie tylko zawodowego) jest uczenie przez całe życie.

Dualny system kształcenia łączy naukę z pracą, traktując je jako jeden proces. To podejście znane jest od dawna, jednakże jak dotąd praktykowane było głównie w kształceniu zawodowym. Obecnie koncepcja edukacji dualnej znajduje coraz szersze zastosowanie; ćwiczenie umiejętności praktycznych zaczyna się często już w szkole, a nauka staje się częścią dnia pracy

System edukacji dualnej wprowadza w życie wiele placówek edukacyjnych:   większość czasu nauki przeznacza się na nabywanie i ćwiczenie umiejętności praktycznych, na lekcjach w klasie szkolnej uczniowie uzupełniają swoje doświadczenia o wiedzę teoretyczną oraz ogólną. Trend ten zaznacza się także w szkolnictwie wyższym: studenci pracują nad konkretnymi, wdrażanymi w praktyce projektami, a na uczelniach zdobywają wiedzę, potrzebną do urzeczywistniania tych pomysłów.

I podobnie osoby już pracujące zawodowo dokształcają się i poszerzają zakres swoich umiejętności, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

Elastyczność oraz indywidualizacja – dwa wymogi edukacji praktycznej  

W dualnym systemie kształcenia, mimo nacisku na uczenie się poprzez praktykę, nie można zrezygnować z przekazywania pewnej wiedzy ogólnej. Dla instytucji oświatowych oznacza to trzy wymogi: 1. muszą one ustalić, jaką wiedzę podstawową – poza tą potrzebną do kształcenia praktycznego – chciałyby przekazywać; 2. oferta edukacyjna musi być elastyczna, a program – szybko dostosowywać się do aktualnego zapotrzebowania; 3. konieczny jest system pozwalający na indywidualne zróżnicowanie nauki, gdyż zaawansowanie i potrzeby uczniów są różne, a mimo to powinni oni mieć poczucie, że uczą się razem – stanowią jedną społeczność. Tutaj pomocne może być prowadzenie przez uczniów dzienników postępów w nauce i osiągnięć zawodowych, sporządzanie portfolio i prezentowanie przyswojonego materiału na forum klasy. Jak również wspólne projekty uczniów. Należy pamiętać o tym, że pracę oraz naukę powinno nadzorować przynajmniej dwoje dorosłych: coach w szkole i osoba odpowiedzialna za uczących się w miejscu pracy. Te osoby powinny być ze sobą w stałym kontakcie.

Łączenie nauki z pracą nabiera coraz większego znaczenia zwłaszcza w szybko zmieniającej się dziedzinie nowych technologii. Dzięki takiemu modelowi dwutorowego kształcenia wyszło już z uczelni, a nawet ze szkół, wiele innowacji i wynalazków. Uczniowie i studenci nierzadko zakładają własne przedsiębiorstwa albo zaczynają działalność, którą kontynuują po ukończeniu nauki. Nowe hasło brzmi: uczę się, pracując, pracuję, ucząc się.

Cases:

 

Cases:

 

Lernen im Klassenzimmer und Lernen in Organisationen finden nicht nebeneinander oder nacheinander statt, sondern sind eng verzahnt.

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.