This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

Uczyć się być

Dlaczego z ocen szkolnych tak trudno wnioskować o powodzeniu lub niepowodzeniu ucznia w życiu? Ponieważ stopnie odzwierciedlają jedynie nieliczne kompetencje: rozumienie określonego systemu, rozumienie nauczyciela i jego kryteriów oceny albo zdolność zapamiętywania informacji w pamięci krótkotrwałej. Oczywiście dobre stopnie świadczą też o inteligencji, ale nie gwarantują udanego życia – to bowiem zależy przede wszystkim od osobowości i postawy danej osoby. Jak to się zatem stało, że najistotniejsza kompetencja człowieka: umiejętność „bycia”,   wypadła z większości planów nauczania czy też została zepchnięta na margines w nadziei, że jakoś wykształci się sama?

Być to znaczy brać odpowiedzialność za własne życie. Być to znać siebie samego, odczuwać, odkrywać, rozwijać się. Być znaczy żyć w zgodzie z samym sobą, ze środowiskiem i ludźmi. Być znaczy umieć obchodzić się z własnymi emocjami. Być znaczy także zastanawiać się nad byciem i sensem istnienia. Coraz więcej instytucji kształcenia dostrzega, że te umiejętności są podstawą udanego życia.

 

Empatia i szczęście jako przedmioty szkolne

Dlatego coraz częściej poświęca się w szkole uwagę zagadnieniom takim jak empatia, intuicja czy szczęście. Kładzie się także nacisk na wyrabianie zdolności refleksji i autorefleksji, a uczniowie mają możliwość sprawdzania się w różnych sytuacjach. Wiedzą, że ich osobowość oraz kompetencje emocjonalne mają równie wielkie znaczenie, jak wiedza, którą sobie przyswajają i że rozwój osobowości jest bezpośrednim celem nauki. Indywidualny coaching oraz praca nad własną biografią stanowią przy tym ważne elementy towarzyszące nauce.

Realizacja takiego programu wymaga przestrzeni i czasu, a także możliwości sprawdzania się, refleksji i dyskusji oraz komunikacji. Wiele szkół poza programem przedmiotowym oferuje także przestrzeń dla rozwoju osobistego: refleksji nad sobą i sensem człowieczeństwa. Istotne jest tu także zrozumienie, że proces uczenia powinien opierać się na harmonijnym współdziałaniu głowy (zdolności poznawcze), ręki (umiejętności manualne, działanie, wytwórczość) i serca (bycie, emocje).

Cases:

 

CASES:

 

Die aktive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Lebens sind nicht nur erhoffte Nebenwirkungen von Bildung, sondern expliziter Lerninhalt.

WEITERE TRENDS:

 

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.