This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

Od informacji on-line do nauki on-line

W Internecie można zaleźć setki multimedialnych materiałów edukacyjnych na każdy temat, czy to w postaci tekstów, czy filmów wideo, w postaci graficznej albo dźwiękowej. Musimy sobie jednak zadać pytanie, jak traktować te materiały, w jaki sposób korzystać z Internetu, aby poprawić efektywność procesu kształcenia.

Jednym ze sposobów korzystania w szkole z treści dostępnych on-line jest metoda odwróconej klasy (flipped classroom). Polega ona na tym, że dzieci zapoznają się z zadanym materiałem w domu – on-line, natomiast lekcje w szkole przeznaczone są na pytania, wyjaśnienia, wykonywanie zadań i pogłębianie tematu. Obecnie mamy jednak do dyspozycji także kompletne kursy on-line, a sala klasowa potrzebna jest już właściwie tylko do tego, aby uczący się mogli sobie pomagać przy trudniejszych tematach, a nauczający – właściwie ukierunkować uczniów, ewentualnie służyć im dodatkowymi informacjami.

Na wyższych uczelniach kursy on-line przez długi czas oferowały po prostu wiedzę wraz z szerokimi możliwościami dyskusji i wymiany informacji. Wadą było to, że wolny dostęp o każdej porze dnia i nocy niekoniecznie sprzyjał ustrukturyzowanej i systematycznej nauce. Dzisiaj większość masowych otwartych kursów on-line (massive open online courses, MOOCs) podporządkowana jest określonemu planowi czasowemu i łączy nagrania wideo, teksty, dyskusje oraz testy w określonym porządku. Do Internetu weszła więc dydaktyka. Struktura cyfrowa umożliwia przy testach (np. wyboru wielokrotnego) natychmiastową weryfikację odpowiedzi, co jest wielką zaletą, gdyż w momencie odpowiadania na pytanie największe jest także zainteresowanie tym, czy odpowiedź jest prawidłowa, czy też nie.

Indywidualny rytm nauki

Kursy on-line często ukazują też, jakie konkretne zastosowania ma przyswojony materiał. Dzięki zaś możliwości dowolnego zestawiania nowych treści każdy może w dowolnym czasie wyszukać sobie dokładnie to, czego właśnie potrzebuje. Wydaje się, że dla procesu uczenia się jest to zaletą, gdyż badania wykazały, że trwała jest przede wszystkim ta wiedza, która znajduje konkretne zastosowanie. Ponadto formaty on-line uwzględniają indywidualność nabywania wiedzy, mianowicie to, że każdy człowiek ma własny rytm uczenia się, swoje słabe i mocne strony. Nauka on-line umożliwia przeskoczenie czy też pominięcie albo pobieżne potraktowanie zagadnień, które są już opanowane, i skupienie się na tym, co danej osobie stwarza problemy i trudności, tak by przez dowolnie częste powtarzanie (w różnych formach i kombinacjach) można było przyswoić i utrwalić wiedzę.

W czym leży ryzyko tych tendencji? Mimo niewątpliwych zalet e-learning nie jest formą edukacji odpowiednią dla wszystkich. Część dzieci – jak również osób dorosłych – aby się uczyć, potrzebuje kontaktu z nauczycielem. Nauka przez Internet nie powinna całkowicie zastępować w procesie dydaktycznym obcowania z żywym człowiekiem. Nauczyciel czy też „coach” potrafi bowiem to, czego nie mogą dostarczyć kursy on-line: zachęcać i stymulować ucznia, nakłaniać do skupienia, uwzględniać specyficzne problemy, trudności i potrzeby uczącego się, przekazywać doświadczenie wspólnoty w nauce, a także włączać do nauki sprawy takie jak wesołość, rozczarowanie i złość, które są integralną częścią każdego procesu uczenia się. Optymalne środowisko kształcenia wymaga współdziałania obu elementów: interakcji i kontaktu w grupie oraz możliwości indywidualnej nauki, w czym z kolei pomocne mogą być formaty multimedialne.

Cases:

Cases:

Das aufbereitete Wissen online wird um Aufgaben und Reflexion ergänzt, um Lernwege zu kreieren.

WEITERE TRENDS:

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.