This post is also available in: Deutsch (niemiecki) English (angielski)

Big Data w edukacji

Jak by to było, gdyby nauczyciele natychmiast, jak za naciśnięciem guzika, mogli się dowiadywać, w jakich zagadnieniach ich uczniowie potrzebują jeszcze pomocy, jakie zadania sprawiają im trudność, a co mają już doskonale opanowane? Zamiast rutynowo, krok po kroku przerabiać kolejne tematy, mogliby wtedy skoncentrować się na tym, co rzeczywiście wymaga pogłębienia. Nauczyciele mogliby też bezpośrednio dowiadywać się, czy to, co zadają, wymaga dodatkowych wyjaśnień albo może jest niewykonalne.

Dzięki możliwościom, jakie stwarza Big Data (przetwarzanie, analiza i przechowywanie dużych ilości danych) oraz dzięki wzrostowi zastosowania mediów cyfrowych w edukacji możemy obecnie dysponować większą ilością informacji o przebiegu nauki niż kiedykolwiek. Na przykład wiadomo, czy uczestnicy kursu on-line oglądali dany materiał wideo tylko raz, czy może przewijali i zatrzymywali film. Przy zadaniach wielokrotnego wyboru natychmiast otrzymujemy informację o tym, ile osób rozwiązało je prawidłowo i przy której próbie. Bez trudu możemy się dowiedzieć, czy uczący się więcej czasu poświęcają na teksty czy na przekazy wideo, czy pracują w grupach dyskusyjnych – czy raczej indywidualnie; uczą się szybko, czy powoli.

 

Marzenie o doskonałym systemie kształcenia?

Wiele szkół, uczelni oraz innych placówek edukacyjnych rzeczywiście wykorzystuje już te możliwości. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład: uczniowie siedzą podczas lekcji w niewielkich grupach przed swoimi urządzeniami (pecety, tablety, telefony komórkowe) i pracują nad zadaniami. Nauczyciel na swoim monitorze otrzymuje na bieżąco informacje o tym, jakie zadania zostały już rozwiązane i jak ogólnie wypadła klasa. Orientuje się, czy uczniowie opanowali już materiał, czy nie, i może stosownie do tego poprowadzić lekcje.

W przypadku masowych kursów on-line, w których mogą uczestniczyć nawet dziesiątki tysięcy kursantów, analiza danych dostarcza nauczającym informacji, jak wypadają uczestnicy w różnych zadaniach. Jeśli przy pewnych zadaniach duża liczba kursantów ma problemy, nauczający mogą wkroczyć z dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami. Analiza statystyczna informacji pozwala sukcesywnie optymalizować kursy, tak aby były przydatne dla jak największej liczby osób.

Z kolei w wielkich przedsiębiorstwach dane dotyczące uczenia się można także wykorzystać przy wyborze oferty szkoleń doskonalenia zawodowego: przydatna tu jest analiza informacji o pożądanych i polecanych tematach, jak również liczby zgłoszeń oraz zadowolenia z poprzednich ofert. Analiza obejmuje zwykle większość uczących się w danych grupach, dzięki czemu można opracować kursy, które odpowiadają jak największej liczbie osób.

Zbierać można także dane dotyczące indywidualnego stylu nauki – w analizach   w coraz szerszym zakresie bierze się pod uwagę także preferowane strategie uczenia się. Jasno określone kryteria – raczej w grupie czy indywidualnie, praktycznie czy teoretycznie, przez czytanie czy z przekazu wideo, z nauczycielem czy bez itp. – można stosować zarówno dla grup, jak i pojedynczych osób, i według nich analizować dane.

Dzięki programom uczącym się uczniowie otrzymują zadania coraz lepiej dostosowane do ich poziomu. Wobec możliwości, jakie stwarza IT, odżywa stara tęsknota za „doskonałą maszyną uczącą”. Kto wie, może uda się stworzyć program, który po załadowaniu danych będzie wypluwał dostosowane do indywidualnych potrzeb treści i zadania?

Cases:

Cases:

Die Analyse der Datenmengen, die durch digitales Lernen entstehen, wird zur Individualisierung von Lernen genutzt.

WEITERE TRENDS:

 

TREND: Changemaking

TREND: Duale Bildung für alle

TREND: Freiräume

TREND: Gamification

TREND: Gemeinschaft als Lernerlebnis

TREND: Lernen im Leben

TREND: Lernen zu sein

TREND: Selbstorganisiertes Lernen

TREND: Von Online-Wissen zum Online-Lernen

UNESCO SÄULEN DER BILDUNG

TRENDS

CASES

LÄNDER

Case vorschlagen?

Kontakt

TRENDREPORT UNTERSTÜTZEN

Der Trendreport ist ausschließlich durch Spenden finanziert und entwickelt sich daher immer dann weiter, wenn SIE uns unterstützen. Spenden auf betterplace bzw. nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.